Projekty EU

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzanie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami Covid 19.

Planowane efekty: Stworzenie wirtualnego salonu sprzedaży wraz z platformą B2B i sklepem internetowym.

Wartość projektu: 32 520,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 30 000 zł

pomagamy i wspieramy Efekty terapii
Już jedna sesja w komorze hiperbarycznej wystarczy, by płynąca krew odżywiła organizm tlenem
Zabieg ten stymuluje układ nerwowy pacjenta
hiperbaria coraz częściej pojawia się jako jeden z elementów rehabilitacji pacjentów onkologicznych.